OP Siglak

OP

OP akronimoa da Zero-Alderdia.

Bezero batek marka batekin nahita eta modu proaktiboan partekatzen dituen datuak, lehentasun-zentroaren datuak, erosketa-asmoak, testuinguru pertsonala eta norbanakoak markak nola aitortu nahi duen izan ditzakete.

Iturria: Stephanie Liu, Forrester