1P Siglak

1P

1P akronimoa da Lehen-Alderdia.

Enpresa batek zuzenean bisitariek, bezeroek eta bezeroek markarekin izandako interakzioetatik jasotako datuak. Lehenengoen datuak markaren jabetzakoak dira eta salmenta- eta marketin-ahaleginetarako erabiltzen dira, eskuratze, saldu eta atxikipen ekimenak bideratzeko.