2P Siglak

2P

2P akronimoa da Bigarrena.

Informazio hori zuzenean bildu duen bazkide bati eskuratutako datuak. Adibide bat izan daiteke industria-konferentzia bat babesten duzula eta, babesle horren barruan, ekitaldirako sarrerak banatu edo saldu dituen enpresak biltzen dituen parte-hartzaileen datuetarako sarbidea duzula.