CAC Siglak

CAC

CAC akronimoa da Bezeroa eskuratzearen kostua.

Produktu edo zerbitzu bat erosteko bezero bat irabazteko kostua. Unitate ekonomiko garrantzitsu gisa, bezeroak eskuratzeko kostuak maiz bezeroaren bizitzako balioarekin erlazionatuta daude. CAC-rekin, edozein konpainiak neurtu dezake zenbat gastatzen duen bezero bakoitza eskuratzeko.