ER Siglak

ER

ERren akronimoa da Entitate Ebazpena.

Mundu errealeko entitateen erreferentziak noiz diren baliokideak (entitate bera) edo ez baliokideak (entitate desberdinak) zehazteko prozesua. Beste era batera esanda, hainbat erregistro entitate berari identifikatu eta lotzeko prozesua da, erregistroak ezberdin deskribatzen direnean eta alderantziz.