RDI Siglak

RDI

RDI akronimoa da Etxebizitza entregaren adierazlea.

Helbideen estandarizazio- eta baliozkotze-zerbitzuek ematen duten datu-adierazlea, helbidea egoitza edo merkataritza den edo ez zehazten duena.