XML akronimoak

XML

XML akronimoa da Markatze-lengoaia zabala.

Datuak kodetzeko erabiltzen den markatze-lengoaia gizakiek irakurtzeko modukoa eta makinaz irakurtzeko modukoa den formatuan.