Zer da Eduki banaketa?

Ikusten ez den edukia inbertsioaren errentagarritasun gutxi edo txikia eskaintzen duen edukia da eta, merkaturatzaile gisa, agian ohartuko zinen zein zaila den zure edukia eraikitzeko hainbeste lan egin duzun publikoaren zati batek ere ikustea azken urteotan. Zoritxarrez, etorkizunak gauza bera izango du ziurrenik: Facebookek duela gutxi iragarri du bere helburua marken irismen organikoa gutxira eramatea dela