50 blogari jazartzen jarraitzen duten idazketa akatsak

Nire ibilbidean eta unibertsitatera joaten nintzenean zenbait aldiz zalantzan jarri nuen idazteko gaitasuna. Zorionez, blogak sortu ziren eta (gehienek) irakurleek irakurketa maila murriztu zuten. Irakurleek zorionez akatsak baino gehiago aztertzen dituzte partizipio zintzilikarioekin, infinitibo zatituekin, homonimoekin, aditz iragankorrekin, preposizioekin, izenordain erlatiboekin eta akats ortografiko mutu soilekin. Iraganean ez zen egia, baina denok gara idazle profesionalak. Ez da egun bat pasatzen merkaturatzaileek idatzi behar dutenik